" Tôi và ông xã thấy Bệnh viện rất chu đáo và ân cần, mình rất thích thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng ở đây! Xin cảm ơn!"

Vũ Thảo L - Thái Bình - 0945456xxx (25.03.2017)