"Cảm ơn Bác sỹ Hưng cùng Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã phẫu thuật cho cháu nhà tôi cắt bao quy đầu! Hiện tại cháu đã khỏi và không còn đau nữa, cảm ơn nhiều!"

Trần Minh K - Hà Nội - 01272907xxx (04.06.2017)