Tổng quan

Cơ sở vật chất

Đội ngũ chuyên môn

Hợp tác chuyên môn

Tầm nhìn và sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành một trong những Bệnh viện hàng đầu trong lĩnh vực Nam học, Y học Giới tính và Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.

Sứ mệnh 

  1. Cung cấp dịch vụ chuyên ngành chất lượng cao, hiệu quả với chi phí phù hợp đối với đa số người dân Việt Nam trong điều trị Vô sinh – Hiếm muộn cũng như các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản cộng đồng.
  2. Là cơ sở uy tín về Y học giới tính (bao gồm cả LGBT và trị liệu tình dục), thân thiện với cộng đồng LGBT, tiên phong trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
  3. Liên tục cập nhật và ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới trong khám và điều trị, luôn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng dịch vụ nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và sự hài lòng trong trải nghiệm của Khách hàng.
  4. Xây dựng môi trường làm việc tích cực, hấp dẫn để cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển, tin tưởng và tận tâm vì sự phát triển của Bệnh viện.