Hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng điều trị hỗ trợ sinh sản

Ngày 24/2/2016, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội có buổi đón tiếp và làm việc với bà Adrianne K Pope đến từ văn phòng Adrianne Pope Consulting – Australia, văn phòng tư vấn về Hỗ trợ sinh sản (ART). Bà Adrianne K Pope  là một trong những chuyên gia hàng đầu về quản lý chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên thế giới. 

..........

 

 

Hợp tác thụ tinh trong ống nghiệm giữa Bệnh viện Nam học & Hiếm muộn Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã hợp tác với Bệnh viện Phụ sản Trung ương thực hiện kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Kết quả thực hiện trong năm 2012: Tỷ lệ thụ tinh: 99,57%; Có thai: 52,63%: Thai lâm sàng: 47,37%.

Đây là kết quả rất khả quan. Sau khi có báo cáo kết quả và xin cấp phép, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm kể từ tháng 1 năm 2013.

..........