" Bệnh viện đã giúp vợ chồng em hạnh phúc hơn trong cuộc sống! Em rất cảm ơn tập thể Y Bác sỹ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội"

Hoàng Quỳnh A - Lạng Sơn - 09733626xxx (30.02.2017)