Bảo quản lạnh tinh trùng hoặc đông lạnh tinh trùng là phương pháp dành cho nam giới để bảo vệ tinh trùng của họ và cất giữ nó trong ngân hàng tinh trùng để sử dụng trong tương lai. Nhiều phương pháp điều trị y khoa, bao gồm một số phương pháp điều trị ung thư, có thể làm hại chất lượng tinh trùng, nhiều trường hợp điều kiện sức khỏe không cho phép lưu giữ tinh trùng trong cơ thể được như trường hợp mắc quai bị, chấn thương dập vỡ nặng tinh hoàn… trong các trường hợp muốn lưu giữ con giống do phải đi công tác xa lâu ngày do phải đến làm việc tại môi trường độc hại, phải ra chiến trường không biết có ngày trở lại muốn gìn giữ con giống cho dòng tộc gia đình…đó là những lý do tại sao bạn có thể chọn để trữ lạnh tinh trùng trước.

Mặc dù chưa có thông tin về thời gian tinh trùng đông lạnh có thể sống được bao lâu, 20 năm hay hơn nữa, các nhà khoa học đã thành công trong việc sử dụng tinh trùng lưu trữ hơn 20 năm (23) để thụ tinh với trứng thành công. Trữ lạnh tinh trùng cho phép tinh trùng trữ lạnh này được sử dụng trong tương lai trong hỗ trợ sinh sản, như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trữ lạnh tinh trùng được thực hiện như thế nào?

Mẫu tinh trùng được lấy từ người hiến, người lưu trữ được sàng lọc các bệnh lây nhiễm cũng như là được sử dụng thuốc sinh tinh, thuốc bồi bổ tinh trùng (nếu có điều kiện) để đảm bảo thu lượm được tinh trùng tốt nhất khỏe nhất.

Sau khi thu thập mẫu tinh trùng, nó được đặt trên một khay nhỏ, làm ấm duy trì ở nhiệt độ 37 ° C, để hóa lỏng. Vào thời điểm này, mẫu tinh dịch được trộn với dung môi đông lạnh theo tỷ lệ 1: 1 để cho phép tinh trùng có thể tồn tại trong môi trường đông lạnh và trong suốt quá trình bảo quản.

Đông lạnh trong Nitơ lỏng

Mẫu tinh dịch được làm lạnh từ từ trong môi trường hơi lỏng, nitơ lỏng, khi các mẫu đã được đông lạnh trong hơi nitơ lỏng, chúng sẽ được đặt trong các thùng chứa đặc biệt chứa nitơ lỏng duy trì nhiệt độ âm 1960C cho đến khi cần đem ra sử dụng. Trung bình mỗi lần xuất tinh có thể chia ra từ ​​một đến sáu cóng, mỗi cóng chứa tối đa 2ml bao gồm cả tinh dịch và dung môi đông lạnh). Mỗi mẫu cóng tinh trùng của bệnh nhân được dán nhãn với tên bệnh nhân, ngày thực hiện đông tinh và mã số độc nhất được ghi ở bên. Thông tin này sẽ là cơ sở quan trọng để lưu trữ mẫu tinh dịch vào kho chứa cũng như để đảm bảo chính xác cho việc thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sau này.

Kiểm tra quy trình rã đông

Tinh trùng đông lạnh sau khi đem ra sử dụng sẽ được rã đông, việc test rã đông là việc bắt buộc phải làm để kiểm tra chất lượng và quy trình đông tinh, các trung tâm, các ngân hang tinh trùng lớn thường có quy trình nghiêm ngặt và có tỷ lệ tinh trùng sống sau rã đông cao, trung bình để đánh giá một lab có chất lượng và uy tín thì tỷ lệ tinh trùng sau rã đông phải cao hơn 50%.